Name

Filip Błażejowski

About

Filip Błażejowski (ur. 22.03.1982) - dziennikarz-fotograf.
Absolwent wydziału dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim (Pracownia Fotografii Prasowej) oraz Dyplomacji Kulturalnej w Collegium Civitas. Związany jest z Polską Agencją Fotografów FORUM.
Inspiracje czerpie z dorobku mistrzów fotoreportażu Henri Cartier - Bressona i Elliotta Erwitta. Zajmuje się szeroko pojętą fotografią społeczną oraz kulturalną. Współpracuje min. z Teatrem "Kamienica" Emiliana Kamińskiego.
Ale Jego największą pasją pozostaje świat jazzu. Jeszcze na studiach, zanim ostatecznie związał swój los z aparatem fotograficznym, przez ponad dwa lata pracował w "Jazz Radio", gdzie pielęgnował swą muzyczną fascynację, zaszczepioną w dzieciństwie przez ojca. Teraz w każdej wolnej chwili poświęca się utrwalaniu dźwięków, atmosfery i ludzi JAZZU, a przewodnikiem jest dla niego Marek Karewicz.

Filip Błażejowski (born 22 March 1982) - journalist-photographer.
Graduate of Journalism at Warsaw University (Press Photography Laboratory) and Cultural Diplomacy at Collegium Civitas. Associated with the FORUM Polish Photographers Agency.
He draws his inspiration from the work of the photo report luminaries Henri Cartier-Bresson and Elliott Erwitt. His main focus is on broadly defined social and cultural photography. Among others, he is an associate of Emilian Kamiński’s “Kamienica” theatre.
But the world of jazz has always been his biggest passion. While still at college, before ultimately binding his fate with photography, he worked at “Jazz Radio”, nourishing this passion, which had been instilled by his father early in his childhood. At present, he devotes every spare moment to preserve the sounds, the atmosphere and the people of JAZZ, with Marek Karewicz as his guide.